Blog "Yêu"
Thế giới Đồ chơi người lớn

Thế giới Đồ chơi người lớn

Blog "Yêu"Tình dục cho người cao tuổi và những lời thắc mắc thú vị

Tình dục cho người cao tuổi và những lời thắc mắc thú vị

21-07-2015 12:55    
Ở tuổi 66, tôi vẫn còn ham muốn sinh hoạt tình dục, nhưng vợ tôi lại không chấp nhận với lý do tuổi cao phải giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, đôi khi tôi đâm ra nghi ngờ vợ?